We empower to improve

Wij ondersteunen verandering vanuit het perspectief van de medewerker.

Omdat veranderen pas interessant wordt als je weet ‘waarom’, creëren wij op creatieve wijze  bewustwording rondom de verandering.

Omdat niemand graag veranderd wordt, reiken wij inspiratie aan om zelf de verandering in te zetten.

Omdat veranderen geen dagelijkse kost is van de medewerker, begeleiden onze veranderaars bij het realiseren van de verandering.


ONS AANBOD

Je zult wel gemerkt hebben dat veranderen lastig is. Daarom hebben we een aantal middelen voor je ontwikkeld die ondersteunen bij de verandering. Aan al onze middelen is creativiteit toegevoegd om de verandering prikkelend te maken. 

PROJECTEN

We hebben een aantal van onze projecten uitgelicht. Onze projecten bestaan vooral uit bewustwordingscampagnes, visitaties, onderzoek, veranderprogramma’s en het begeleiden van medewerkers in de transitie. 

Veranderprogramma

ING WBTECH JOURNEY
Met het aantreden van de nieuwe CIO van ING Wholesale Banking Tech, was het tijd om een nieuwe wind te laten waaien door Tech organisatie. Wij hebben het programma ondersteund om medewerkers in positie te brengen hun eigen ideeën over het verbeteren van de organisatie vorm te geven en te implementeren.

Veranderprogramma

CO-ORGANISEREN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT
De huidige ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar een snellere en flexibelere manier van zeggenschap binnen de complexe organisatie. Samen met MZ services hebben we een co-organiseer programma opgezet waarbij ideeën van medewerkers ter verbetering van de organisatie, verder worden geholpen.

Onderzoek

TERUG NAAR DE BEDOELING VAN MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap (MZ) is aan vernieuwing toe. De formele processen en structuren passen niet meer bij deze tijd. In samenwerking met MZ Services en de Gemeente Utrecht zijn wij een onderzoek gestart dat terug gaat naar de bedoeling en vanuit de bedoeling MZ opnieuw vorm geeft.

Onderzoek werkklimaat

N.A.V. KLOKKENLUIDER ANGSTCULTUUR
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Bewustwording & tools

PRIVACY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
De invoering van de AVG betekent niet alleen het leren van de nieuwe regelgeving maar ook het aanpassen van het gedrag van de hulpverlener. Mind the People heeft Spirit Jeugd & opvoedhulp en de Bascale ondersteund bij de ontwikkeling van de campagne.

Bewustwording

CYBERSECURITY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
Tijdens de Cybersecurity campagne week van Alert Online hebben wij een online miniserie gemaakt waarin verschillende thema’s aanbod kwamen. We hebben daarvoor met verschillende wetenschappers samengewerkt op het gebied van wetgeving, privacy, filosofie, criminologie en technologie.

Bewustwording

VIDEO: HOE FRANK BEN JIJ?
De meesten willen vaak wel veranderen maar men weet niet altijd hoe dat moet. Deze video is de eerste video van een reeks uitzendingen voor het Social Intranet. “Veranderen”, gemaakt door Mind the People in samenwerking met Verveelkunst en FC film.

Tools

WERVINGSCAMPAGNE – GELUIDSPOSTERS
De OR van de gemeente Utrecht wilde graag voor de verkiezingen meer kandidaten en ook een ander type kandidaten. MTP heeft daarom wervingsposters gemaakt met een wat absurdistisch karakter.

Visitatie

VISITATIE MEDEZEGGENSCHAP
De COR heeft een visitatiecommissie Medezeggenschap(MZ) ingesteld om de effectiviteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de MZ onder de loep te nemen. Samen met de voorzitter van de COR Rabobank, Partner Wissemagroep en partner MZ services hebben wij als kritische vriend de huidige MZ onderzocht.

PUBLICATIES

Als wij thema’s in ons werk tegenkomen waar wij van denken dat extra inzicht nodig is, creëren wij met onze partners nieuwe kennis op dit gebied.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

De huidige medezeggenschap stamt uit de jaren ‘70 en past niet meer bij deze tijd. We gaan terug naar de bedoeling en laten de huidige systeemwereld los. We bouwen medezeggenschap opnieuw op passend bij de moderne tijd zodat zowel leidinggevenden als professionals effectief met elkaar kunnen co-organiseren.

Lees meer

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

De huidige medezeggenschap stamt uit de jaren ‘70 en past niet meer bij deze tijd. We gaan terug naar de bedoeling en laten de huidige systeemwereld los. We bouwen medezeggenschap opnieuw op passend bij de moderne tijd zodat zowel leidinggevenden als professionals effectief met elkaar kunnen co-organiseren.

Lees meer

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer

ACTUELE THEMA’S

In samenwerking met ons netwerk, partners en klanten signaleren wij thema’s die op het moment spelen in organisaties. Wij onderzoeken wat het probleem is wat opgelost moet worden en op welke wijze hier invulling aangegeven kan worden. Dit zijn een aantal van onze thema’s

ONS NETWERK

Het kernteam van Mind the People bestaat uit de creatieve veranderaars Thomas, Ilja, Mattijs en Mels.
Ons flexibel inzetbare netwerk van veranderaars, communicatiespecialisten en creatievelingen zijn zorgvuldig geselecteerd uit ons netwerk: ze zijn naast vakkundig ook creatief. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de behoefte zich continu te blijven ontwikkelen… en het aller belangrijkste: ze doen dit werk omdat ze het leuk vinden. 

Kernteam

Thomas Bouwman

Thomas Bouwman

Campagne ontwikkelaar, projectmanager

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant, verandermanager

Mattijs Mollee

Mattijs Mollee

Video productie, regisseur

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper, campagne ontwikkelaar

Story tellers

Marcel van de Ven

Marcel van de Ven

Spreker, coach, 'psychologische veiligheid', TV programma Hunted

Lauren Verster

Lauren Verster

TV journalist, spreker, 'diversiteit' & 'geweldloze communicatie', dagvoorzitter

Jeroen de Rijke

Jeroen de Rijke

Spreker, coach 'veilig samenwerken', TV programma Hunted

Sander Schaepman

Sander Schaepman

Spreker, coach, consultant - leiderschap, veiligheid, TV programma Hunted

Veranderadviseurs

Robert van Oirschot

Robert van Oirschot

Management consultant bij Future Management

Charlotte van der laag

Charlotte van der laag

Customer experience en Innovatie consultant

Ewout Langenbarg

Ewout Langenbarg

Organisatieadviseur bij Goudsteen & Company

Harry Kotey

Harry Kotey

Creatief denker, verander consultant

Training & coaching

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Adviseur Medezeggenschap, Directeur MZ Services

Judith van der Hoorn

Judith van der Hoorn

Management consultant, coach

Christa van der Toorn

Christa van der Toorn

Onderwijskundige, sales coach

Karen Ephraim

Karen Ephraim

Adviseur leren en ontwikkelen

Creatieven

Sim Kaart

Sim Kaart

Ontwerper en partner bij Eiland

Afke Besseling

Afke Besseling

Programmamaker, kunstenaar

Panos Kostouros

Panos Kostouros

Video production, art direction

Demetres Charokopos

Demetres Charokopos

Graphic design, art direction

Communicatie & marketing

Anne Dirks

Anne Dirks

Antroploog, Communicatie adviseur

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur

Andrea van der Grinten

Andrea van der Grinten

Marketing manager, content manager

Britt Roele

Britt Roele

Online Content Manager