We empower to emprove

Wij ondersteunen verandering vanuit het perspectief van de medewerker.

Omdat veranderen pas interessant wordt als je weet ‘waarom’, creëren wij op creatieve wijze  bewustwording rondom de verandering.

Omdat niemand graag veranderd wordt, reiken wij tools aan om zelf de verandering in te zetten.

Omdat veranderen geen dagelijkse kost is van de medewerker, begeleiden onze adviseurs bij het realiseren van de verandering.

Projecten

We hebben een aantal van onze projecten uitgelicht. Onze projecten bestaan vooral uit bewustwordingscampagnes, visitaties, onderzoek, veranderprogramma’s en het aanreiken van tools. 

Veranderprogramma

CO-ORGANISEREN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT
De huidige ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar een snellere en flexibelere manier van zeggenschap binnen de complexe organisatie. Samen met MZ services hebben we een co-organiseer programma opgezet waarbij ideeën van medewerkers ter verbetering van de organisatie, verder worden geholpen.

Visitatie

VISITATIE MEDEZEGGENSCHAP
De COR heeft een visitatiecommissie Medezeggenschap(MZ) ingesteld om de effectiviteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de MZ onder de loep te nemen. Samen met de voorzitter van de COR Rabobank, Partner Wissemagroep en partner MZ services hebben wij als kritische vriend de huidige MZ onderzocht.

Bewustwording

CYBERSECURITY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
Tijdens de Cybersecurity campagne week van Alert Online hebben wij een online miniserie gemaakt waarin verschillende thema’s aanbod kwamen. We hebben daarvoor met verschillende wetenschappers samengewerkt op het gebied van wetgeving, privacy, filosofie, criminologie en technologie.

Onderzoek & tools

ONDERZOEK NAAR HET WERKKLIMAAT
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Veranderprogramma

ING WBTECH JOURNEY
Met het aantreden van de nieuwe CIO van ING Wholesale Banking Tech, was het tijd om een nieuwe wind te laten waaien door Tech organisatie. Wij hebben het programma ondersteund om medewerkers in positie te brengen hun eigen ideeën over het verbeteren van de organisatie vorm te geven en te implementeren.

Bewustwording

VIDEO: HOE FRANK BEN JIJ?
De meesten willen vaak wel veranderen maar men weet niet altijd hoe dat moet. Deze video is de eerste video van een reeks uitzendingen voor het Social Intranet. “Veranderen”, gemaakt door Mind the People in samenwerking met Verveelkunst en FC film.

Bewustwording & tools

PRIVACY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
De invoering van de AVG betekent niet alleen het leren van de nieuwe regelgeving maar ook het aanpassen van het gedrag van de hulpverlener. Mind the People heeft Spirit Jeugd & opvoedhulp en de Bascale ondersteund bij de ontwikkeling van de campagne.

Onderzoek

TERUG NAAR DE BEDOELING VAN MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap (MZ) is aan vernieuwing toe. De formele processen en structuren passen niet meer bij deze tijd. In samenwerking met MZ Services en de Gemeente Utrecht zijn wij een onderzoek gestart dat terug gaat naar de bedoeling en vanuit de bedoeling MZ opnieuw vorm geeft.

Tools

WERVINGSCAMPAGNE – GELUIDSPOSTERS
De OR van de gemeente Utrecht wilde graag voor de verkiezingen meer kandidaten en ook een ander type kandidaten. MTP heeft daarom wervingsposters gemaakt met een wat absurdistisch karakter.

Veranderprogramma

CO-ORGANISEREN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT
De huidige ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar een snellere en flexibelere manier van zeggenschap binnen de complexe organisatie. Samen met MZ services hebben we een co-organiseer programma opgezet waarbij ideeën van medewerkers ter verbetering van de organisatie, verder worden geholpen.

Onderzoek

TERUG NAAR DE BEDOELING VAN MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap (MZ) is aan vernieuwing toe. De formele processen en structuren passen niet meer bij deze tijd. In samenwerking met MZ Services en de Gemeente Utrecht zijn wij een onderzoek gestart dat terug gaat naar de bedoeling en vanuit de bedoeling MZ opnieuw vorm geeft.

Bewustwording & tools

PRIVACY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
De invoering van de AVG betekent niet alleen het leren van de nieuwe regelgeving maar ook het aanpassen van het gedrag van de hulpverlener. Mind the People heeft Spirit Jeugd & opvoedhulp en de Bascale ondersteund bij de ontwikkeling van de campagne.

Visitatie

VISITATIE MEDEZEGGENSCHAP
De COR heeft een visitatiecommissie Medezeggenschap(MZ) ingesteld om de effectiviteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de MZ onder de loep te nemen. Samen met de voorzitter van de COR Rabobank, Partner Wissemagroep en partner MZ services hebben wij als kritische vriend de huidige MZ onderzocht.

Veranderprogramma

ING WBTECH JOURNEY
Met het aantreden van de nieuwe CIO van ING Wholesale Banking Tech, was het tijd om een nieuwe wind te laten waaien door Tech organisatie. Wij hebben het programma ondersteund om medewerkers in positie te brengen hun eigen ideeën over het verbeteren van de organisatie vorm te geven en te implementeren.

Onderzoek & tools

ONDERZOEK NAAR HET WERKKLIMAAT
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Bewustwording

CYBERSECURITY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
Tijdens de Cybersecurity campagne week van Alert Online hebben wij een online miniserie gemaakt waarin verschillende thema’s aanbod kwamen. We hebben daarvoor met verschillende wetenschappers samengewerkt op het gebied van wetgeving, privacy, filosofie, criminologie en technologie.

Bewustwording

VIDEO: HOE FRANK BEN JIJ?
De meesten willen vaak wel veranderen maar men weet niet altijd hoe dat moet. Deze video is de eerste video van een reeks uitzendingen voor het Social Intranet. “Veranderen”, gemaakt door Mind the People in samenwerking met Verveelkunst en FC film.

Tools

WERVINGSCAMPAGNE – GELUIDSPOSTERS
De OR van de gemeente Utrecht wilde graag voor de verkiezingen meer kandidaten en ook een ander type kandidaten. MTP heeft daarom wervingsposters gemaakt met een wat absurdistisch karakter.

Publicaties

Als wij thema’s in ons werk tegenkomen waar wij van denken dat extra inzicht nodig is, creëren wij met onze partners nieuwe kennis op dit gebied. 

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

De huidige medezeggenschap stamt uit de jaren ‘70 en past niet meer bij deze tijd. We gaan terug naar de bedoeling en laten de huidige systeemwereld los. We bouwen medezeggenschap opnieuw op passend bij de moderne tijd zodat zowel leidinggevenden als professionals effectief met elkaar kunnen co-organiseren.

Lees meer

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

De huidige medezeggenschap stamt uit de jaren ‘70 en past niet meer bij deze tijd. We gaan terug naar de bedoeling en laten de huidige systeemwereld los. We bouwen medezeggenschap opnieuw op passend bij de moderne tijd zodat zowel leidinggevenden als professionals effectief met elkaar kunnen co-organiseren.

Lees meer

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer

Kennis

In de steeds platter wordende organisaties wordt van de medewerkers verwacht steeds meer activiteiten over te nemen die vroeger door  managers werden gedaan. Managers zijn daarvoor opgeleid, medewerkers niet. Om medewerkers te helpen, beantwoorden wij elke week een vraag in onze linkedin groep. Heb je zelf ook een vraag stel hem ons.

Volg de kennis posts op linkedin >>

Weet jij de bedoeling van Medezeggenschap?

Weet jij wat de bedoeling is van medezeggenschap?Hoewel de meesten wel weten waar de medezeggenschap voor staat, blijft het lastig om deze vraag te beantwoorden. Vaak wordt geantwoord: het behartigen van de belangen van de medewerkers of de balans brengen tussen...

Lees meer

Hoe maak ik een ethische beslissing?

Meebeslissen over de organisatie Medewerkers worden steeds meer betrokken in de ontwikkeling van hun organisatie. Vroeger hadden we hier de medezeggenschap voor maar nu wordt steeds vaker medewerkersparticipatie voor ingezet. Het is natuurlijk heel wenselijk om zelf...

Lees meer

De rollen van de Medezeggenschap

De rollen van de medezeggenschap Wanneer je de systeemwereld los laat van de Medezeggenschap en vanuit de bedoeling opnieuw gaat opbouwen, dan is het werken met rollen erg handig. De rollen zorgen ervoor dat met gewone medewerkers (lees niet-OR-leden) toch dezelfde...

Lees meer

Participatie richtlijnen

Richtlijnen voor participatie Omdat gemeentes actief bezig zijn met burgerparticipatie, hebben we participatie coach lars Schotel gevraagd te helpen bij het opzetten van de onderstaande richtlijnen. Hou er rekening mee dat een goede voorbereiding essentieel is, neem...

Lees meer

Het co-organiseer proces

Om te kunnen co-organiseren, is het belangrijk om met rollen en processen te werken. In deze procesbeschrijving geven we ook aan welke methodieken je kunt gebruiken.

Lees meer

Transitie naar Spotify model

Veel grote organisaties willen volgens het Spotify model gaan werken. Ze willen flexibel en snel kunnen meebewegen met veranderingen van buiten.

Lees meer

Ons netwerk

Mind the People selecteert zorgvuldig per project de geschikte partner die wij selecteren uit ons directe freelance netwerk of uit onze partner organisaties. 

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant, campagne ontwikkelaar

Thomas Bouwman

Thomas Bouwman

Campagne ontwikkelaar, producent

Anne Dirks

Anne Dirks

Antroploog, Communicatie adviseur

Robert van Oirschot

Robert van Oirschot

Management consultant bij Future Management

Charlotte van der laag

Charlotte van der laag

Customer experience en Innovatie consultant

Karen Ephraim

Karen Ephraim

Adviseur leren en ontwikkelen

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Maarten Pieké

Maarten Pieké

Adviseur, trainer bij MZ services

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper en partner bij Eiland

Sim Kaart

Sim Kaart

Ontwerper en partner bij Eiland

Afke Besseling

Afke Besseling

Programmamaker, kunstenaar

Panos Kostouros

Panos Kostouros

Video production, art direction

Judith van der Hoorn

Judith van der Hoorn

Management consultant, coach

Andrea van der Grinten

Andrea van der Grinten

Marketing manager, content manager

Harry Kotey

Harry Kotey

Creatief denker, verander consultant

Mattijs Mollee

Mattijs Mollee

Video productie, regisseur

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur

Demetres Charokopos

Demetres Charokopos

Graphic design, art direction

Ewout Langenbarg

Ewout Langenbarg

Organisatieadviseur bij Goudsteen & Company

Britt Roele

Britt Roele

Online Content Manager