Selecteer een pagina

DEEP DEMOCRACY: HET KAMPVUURGESPREK

JE KIEST VOOR EEN KAMPVUURGESPREK ALS…

  • je als leidinggevende een besluit moet nemen waar je de wijsheid van de groep bij nodig hebt
  • het besluit veel verschillende perspectieven heeft en vaak ook met een emotionele lading

Het is een intensieve methode dus zet het niet in bij relatief kleine/ simpele besluiten.

VASTE ELEMENTEN ZIJN:

  • Er is een ‘chief’, de leidinggevende/ leider die een besluit moet nemen.
  • Ongelimiteerd aantal deelnemers.
  • Iedereen heeft de mogelijkheid zijn mening te geven.
  • Kring opstelling met talking stick
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

  • Manage de verwachtingen: De ‘chief’ (besluitnemer) moet er rekening mee houden dat de inbreng serieus genomen moet worden. De deelnemers moeten beseffen dat de inbreng een advies is en dat de ‘chief’ dit wel of niet mee kan nemen in het besluit.
  • Creëer een veilige omgeving: Denk vooraf goed na wat er voor deze groep mensen nodig is om zich zo veilig mogelijk te voelen om hun mening te geven.
  • Het gesprek duurt zo lang als het duurt: Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn/ haar mening te geven.

ACHTERGROND INFORMATIE

Deepdemocracy

Een Kampvuurgesprek is een intervisie methode die hoort bij Deep Democracy. Dit is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Verbindend en participatief leiderschap.  In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. De vorm Kampvuurgesprekken kan ingezet worden om alle emoties, meningen en wrijvingen aan de oppervlakte te krijgen om zodoende een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Kampvuurgesprekken

De methode is gebaseerd op dialoogvormen vanuit de hele wereld waaronder de Kgotla. De Kgotla (letterlijk: rechtbank) is een Afrikaanse stamvergadering waarbij de dorpsoudste luistert naar alle leden van de gemeenschap en daarna beslist. Alle volwassen leden van een gemeenschap kunnen deelnemen. Ieders mening telt en niemand mag veroordeeld worden op basis van wat hij of zijn in de Kgotla zegt. Niemand mag een ander onderbreken tijdens het spreken. De chief leidt de dialoog (de vader van Nelson Mandela was zo’n chief). Van hem wordt verwacht dat hij of zij beslissingen neemt in het belang van de gemeenschap, dat hij zijn eigen belang hiertoe ondergeschikt maakt. Een Kgotla is dus geen democratische systeem van besluitvorming. De chief brengt een probleem in en neemt uiteindelijk een besluit. Maar hij of zij heeft wel écht goed naar iedereen geluisterd en getoetst hoeveel draagvlak er voor zijn of haar ideeën is.

Effectief besluiten nemen

Ilir Dibrani, coach/ adviseur Continuous Improvement bij het projectmanagement bureau (IB) van de gemeente Utrecht heeft een Kampvuur gesprek bij Werk en Inkomen begeleid. Hij geeft aan dat het een hele inzichtelijke en ook effectieve manier van besluiten is. Nadat iedereen gehoord is, wordt meteen een besluit genomen. Niet op alle punten kan op dat moment een besluit worden genomen maar wel kort na de bijeenkomst. Het is wel belangrijk om goed voor te bereiden en een duidelijk vraagstuk neer te leggen. Ook een goede procesbegeleider is essentieel, als je het nog nooit hebt gedaan zorg dan dat je het samen met een ervaren procesbegeleider doet.

De Academie voor Organisatie Cultuur hebben de methode Kampvuurgesprek vormgegeven en beschreven. Dit is hier te lezen >>