Selecteer een pagina
JE KIEST VOOR EEN PEILINGEN ALS…

 • je meningen wilt ophalen die in redelijke mate representatief zijn;
 • je feedback wilt ophalen;
 • je inzicht wilt krijgen in wat er speelt op een bepaald thema;
 • meestal zet je peilingen aan het einde van een proces is;
VASTE ELEMENTEN ZIJN:

 • Goede voorbereiding: inzicht creëren in verschillende meningen, mogelijke gevoeligheden, mogelijke weerstand;
 • Goede vraag: vraag moet helder zijn;
 • Goed framen: wat wil je precies peilen binnen welke kaders;
 • Goed communiceren: verwachtingen managen, goede informatie bij de vragen om een weloverwogen keuze te maken, terugkoppelen om vertrouwen te houden in het middel.
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

 • Goed de verwachtingen managen aan de voorkant, zowel bij degene die interesse heeft in het resultaat als degene die gepeild wordt.
 • Het is niet aan te raden om een bepaald besluit af te laten hangen van een peiling. Een besluit is vaak complex waardoor de stemmer goed geïnformeerd moet zijn om een goede keuze te kunnen maken. Je kunt de peiling beter als ‘advies’ zien.
 • Hou goed rekening bij de keuze voor de vorm welke populatie mogelijk gaat reageren en welke je mogelijk gaat missen en wat daarvan de invloed is op het resultaat.

 

Peilingen

Als we het met Hans van Hastenberg, onderzoeker bij de Gemeente Utrecht, over peilingen hebben dan hebben we het in dit geval over meetbare kwantitatieve vormen van peilen. Je kunt peilingen op twee manieren inzetten: (1) vooraf van het proces om zoveel mogelijk informatie en argumenten op te halen of (2) achteraf, om te peilen wat mensen ervan vinden. Bij (1) vooraf peilen worden meesten open vragen gebruikt en bij (2) achteraf meestal gesloten vragen gebruikt omdat er op dat moment al vaak voldoende kennis is over welke antwoorden mogelijk zijn.

Ervaring

De afdeling Onderzoek heeft veel ervaring op het gebied van peilingen. “We raadplegen soms een bewonerspanel om meningen op te halen over een bepaald thema. We stellen dan open vragen. De meeste mensen uit het panel hebben zichzelf opgegeven dus zij zijn niet representatief voor de bewoners maar je krijgt wel inzicht in wat er speelt. We doen ook bijvoorbeeld inwonersenquêtes op basis van een gestratificeerde steekproef. De populatie is dan ten aanzien van een bepaald kenmerk verdeeld in een aantal klassen (categorieën, lagen).”
De opgedane externe kennis en ervaring bij de afdeling Onderzoek kan goed ingezet worden voor interne bij Co-organisatie initiatieven waarbij peilen een onderdeel is.

Keuze maken

Het is belangrijk om goed na te denken welke vorm van peilen past bij wat je wilt bereiken. Het is handig om dit voor te bereiden met een klankbordgroep: Welke meningen zijn er? Welke reacties roept het thema op? Welke weerstand is mogelijk aanwezig? Wat bereik je met welke vorm? Als je bijvoorbeeld een gewone enquête doet op basis van een steekproef dan  is er bij een controversieel onderwerp een risico dat alleen mensen reageren die juist voor of juist tegen zijn. Arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zijn misschien ook niet zo geschikt omdat de meeste mensen kiezen voor hun eigen belang, terwijl je als organisatie ook een algemeen of rechtvaardigheidsbelang wilt laten meewegen.  Ook is het belangrijk om vooraf te bepalen wat je met het resultaat gaat doen: is het een advies, wordt er een besluit op gebaseerd, is het bindend.

Communicatie

De doelgroep wil ook graag weten wat er met het resultaat gebeurt. Goede communicatie is daarom belangrijk: Waarom wordt de peiling gedaan? Wat is de context? Wat wordt er met het resultaat gedaan.
Zodra de peiling geweest is, is het ook belangrijk om een terugkoppeling te doen. Je wilt namelijk ook dat mensen blijven participeren dus als zij zien dat het geven van hun mening zin heeft dan zal er vaker meegewerkt worden.

Overweeg je om peilingen in te zetten?
dan adviseert de afdeling Onderzoek je daar graag bij:

onderzoek@utrecht.nl

 

Filosoof Bas Haring over goede vragen stellen.

Over Steekproef, populatie en respons
Martien Schriemer studeerde Econometrie aan de R.U.G. Daarna heeft hij jaren gewerkt bij ABN AMRO als Direct Marketing Manager. Vervolgens had Martien 14 jaar een eigen onderzoeksbureau. Nu is hij werkzaam als docent en afstudeercoördinator bij de opleiding Communicatie.