Selecteer een pagina

STELLING:
ALS IEDEREEN ZEGGENSCHAP HEEFT, FUNCTIONEERT DE ORGANISATIE OPTIMAAL

In de aankomende periode zullen we op verschillende wijze deze stelling onderzoeken.

 1. Als eerste hebben we de reacties op de stelling van medewerkers verzameld.
 2. Vervolgens verzamelen we n.a.v. deze reacties kennis in de vorm van wetenschappelijke filmpjes, publicaties of artikelen.
 3. We raadplegen verschillende deskundigen;
 4. We gaan opnieuw in discussie
 5. We zetten de kennis om in behapbare brokken.

Je kunt zelf ook reageren op de stelling onderaan deze pagina. Aan het einde van het jaar (2017) hebben we zoveel mogelijk informatie voor je verzameld zodat je zelf een antwoord kunt geven op deze stelling.

REACTIES OP DE STELLING

Tijdens de bijeenkomst ‘Co-organiseren’ op 20 april 2017, hebben we de deelnemers gevraagd te reageren op de stelling.

De discussie:

“Er ontstaat chaos, hoe wil je dit gaan organiseren? Ik vrees voor deze situatie”
“Je kan deze chaos ook positief benaderen en zien als prima sturingseffect. Zoals het filmpje met de kruising al liet zien. “
“Vraagt om betrokkenheid van iedereen, is dat wel mogelijk?”
“Doet mij denken aan het boek ‘Animal Farm’ van George Orwell, als iedereen gelijk is, zorgt dat er uiteindelijk voor dat bepaalde figuren meer gelijk zijn dan anderen?”
“Dit model wordt al toegepast op democratische scholen, waar kinderen zelf een curriculum voorstellen en problemen oplossen door middel van een sociocratie”
“Dit zou alleen maar werken in een klassieke bedrijfsvorm, maar bij de gemeente hebben we te maken met een politiek bestuurlijke context: er wordt iemand afgerekend voor de keuzes die er gemaakt worden binnen de organisatie”
“Andere kant van die medaille is dat er dus een zekere vorm van verantwoordelijkheid aanwezig is”
“Om dit te kunnen waarmaken moet de organisatie een weerspiegeling zijn van de samenleving, dit is nu niet het geval.”
“Ik denk dat er geen causaal verband is tussen meer zeggenschap en het optimaal functioneren van de organisatie.”
“Wil iedereen zeggenschap?” Wat doe je met de mensen die onwetend zijn? Wat doe je met expertise?”
“Heeft iedereen dezelfde ideeën over ‘optimaal’?“
“Moet er niet een zekere zin van selectiviteit zijn? Alleen zeggenschap over die onderwerpen waar je zeggenschap over wil/kan geven?”
“Hoe voorkom je dat 4000 man zich gaat bemoeien met de besturing?”
“Hoe werkt dat met ethiek? Wanneer de keuze van de een ten nadele is van de ander?”

VERZAMELDE INPUT POST-ITS

We gaan ze waarschijnlijk anders indelen: Ethiek, Gedrag, Arbeidsverhouding, Organisatie, Bestuurlijk

SLAGVAARDIGHEID / BESLUITVAARDIGHEID

 • veel vergader/overlooptijd als iedereen van alles wat moet vinden
 • besluiten maken duurt nu al zo lang in deze organisatie, duurt het dan nog langer?
 • vorm moet slagvaardigheid faciliteren
 • hoe kom je tot beslissingen
 • chaos is ook een alternatief sturingsmiddel
 • het principe is zo sterk als de zwakste schakel

VERSCHILLEN EN DE EFFECTEN DAARVAN

 • kan zijn dat de grootste schreeuwers alles gaan bepalen
 • hoe bereik je de zwijgers
 • waar blijft de samenwerking
 • volgens mij is het redelijk natuurlijk dat je leiders en volgers hebt: maar wat je wil is dat leiders luisteren, anders krijg je opstand
 • zoveel mensen zoveel wensen
 • jung → insights niet iedereen heeft dezelfde ‘hersens’
 • compromis gedachte

 

GELIJKWAARDIGHEID

 • vertrekpunt vereist dat iedereen zeggenschap heeft: gelijkwaardigheid
 • ambtelijke organisatie gestuurd door politiek en college, dit maakt het moeilijk
 • in een organisatie waarbij de wethouders (door de raad) worden afgerekend op war de organisatie doet, zal nooit iedereen zeggenschap krijgen, hiërarchie blijft en hier moeten we helaas mee dealen
 • we hebben allemaal toch al zeggenschap? zou ik denken…
 • toegang tot informatie

 

ORGANISEREN / ORGANISATIE

 • hoe ga je dat organiseren?
 • over welke onderwerpen
 • afspraken organisatie nodig, basale spelregels
 • diverse vormen van zeggenschap waar je in kan groeien, sterke facilitering hiervan en hiervoor
 • inschatten welke vorm past bij welke medewerker
 • als ….  dan kan het (horizontaal)
 • wel een facilitator nodig? anders heb je wellicht als organisatie niet een gemeenschappelijk doel
 • hoe benut je expertise
 • ambtenarenstatus verandert → maatwerk
 • zeggenschap staat los van het functioneren van de organisatie
 • hoe zorg je ervoor dat iedereen hier gebruik van gaat maken?

GEDRAG EN CULTUUR

 • medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap gaan hand in hand. verantwoordelijkheid neemt toe als mensen mee-bepalen over hun  eigen werk
 • zeggenschap = verantwoordelijkheid
 • gedrag-emotie-praktijk
 • eigenlijk heeft iedereen zeggenschap maar alleen als men het gebruikt dan wordt het optimaal
 • zorgt wel voor eigenaarschap; positief!
 • ja! in de kern is het een kans (meer eigenwaarde, verantwoordelijkheden laag etc.)
 • wil iedereen overal zeggenschap over?
 • ethiek: verantwoordelijkheidsbesef
 • gedrag: transparantie is nodig
 • meer facetten en invalshoeken leidt tot beter gedragen oplossingen

 

VERSCHIL IN BELANGEN, POSITIE EN MACHT

 • solidariteitsbeginsel 
 • belang individu versus gemeenschap (wie bewaakt het collectief belang)
 • kennis nodig van elkaars belangen
 • minderheidsbelang: recht van de meerderheid is niet altijd goed voor de organisatie
 • hoe zorg je voor afstemming tussen de verschillende belangen?
 • waar raakt de vrijheid van de één de inperking van de ander?
 • george orewell ‘animal farm’ ‘some people are more equal than others’
 • verschillen in macht, vaardigheden
 • wat is zeggenschap eigenlijk?