test

Het co-organiseer proces

In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefen op het werk dat zij doen en de manier waarop zij hun werk doen. Op die manier sluit de organisatie steeds beter aan op hun werkelijkheid. Steeds vaker zoeken leidinggevenden en medewerkers elkaar op om samen aan de ontwikkeling van de organisatie te werken, ofwel co-organiseren

Om minimaal dezelfde kwaliteit te realiseren als bij medezeggenschap, hebben we rollen en processtappen beschreven. 

Stap 1

De opgave

De opgavetrekker

De opgavetrekker is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De strategische gesprekspartner

De strategische gesprekspartner is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft een eigen visie om zodoende vroegtijdig met de zeggenschap in dialoog te gaan. Zij/hij houdt zich bezig met strategische beleidszaken. De strategische gesprekspartner staat in contact met de buitenwereld en scant de omgeving op nieuwe ontwikkelingen en creëert vergezichten zodat zij-/hijzelf en ook betrokken medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor management en bestuur.

De opgavetrekker en de strategische gesprekspartner beschrijven gezamenlijk de opgave.

Hoe ziet de opgave eruit als we focussen op de maximalisatie van productie?

De bedoeling

Medezeggenschap en zeggenschap zoeken samen de optimale balans tussen een productieve en tegelijkertijd humane werkomgeving dienend aan de doelstelling van de organisatie. Dit doen zij door de belangen van de leden van die organisatie met elkaar in evenwicht te brengen en te houden met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.

De medezeggenschap bewaakt dat:
→ De medewerker gehoord wordt;
→ Machtigen ethisch blijven;
→ Zwakkeren geholpen worden.

Daarbij gaan ze ervan uit dat de betrokkenen het goede bedoelen maar dat er soms wrijving nodig is om het gezamenlijk doel te bereiken.

Hoe ziet het verwachte eindresultaat eruit?

Wanneer zijn we gezamenlijk tevreden?

Hoe ziet de opgave eruit als we focussen op de maximalisatie van werkplezier?

De bedoeling

Medezeggenschap en zeggenschap zoeken samen de optimale balans tussen een productieve en tegelijkertijd humane werkomgeving dienend aan de doelstelling van de organisatie. Dit doen zij door de belangen van de leden van die organisatie met elkaar in evenwicht te brengen en te houden met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.

De medezeggenschap bewaakt dat:
→ De medewerker gehoord wordt;
→ Machtigen ethisch blijven;
→ Zwakkeren geholpen worden.

Daarbij gaan ze ervan uit dat de betrokkenen het goede bedoelen maar dat er soms wrijving nodig is om het gezamenlijk doel te bereiken.

Hoe ziet de opgave eruit als we focussen op de maximalisatie van productie?

Hoe ziet de opgave eruit als we focussen op de maximalisatie van werkplezier?

Hoe ziet het verwachte eindresultaat eruit?

Wanneer zijn we gezamenlijk tevreden?

Stap 2

Met wie

De opgavetrekker

De opgavetrekker is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De strategische gesprekspartner

De strategische gesprekspartner is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft een eigen visie om zodoende vroegtijdig met de zeggenschap in dialoog te gaan. Zij/hij houdt zich bezig met strategische beleidszaken. De strategische gesprekspartner staat in contact met de buitenwereld en scant de omgeving op nieuwe ontwikkelingen en creëert vergezichten zodat zij-/hijzelf en ook betrokken medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor management en bestuur.

De regisseur

de regisseur heeft een overkoepelende organisatie brede blik waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zowel elke professional (diversiteit) als elk organisatieonderdeel. Dat doet zij/hij door onder andere participatie te faciliteren maar ook door kennis te delen en samenwerken te stimuleren. MZ biedt tevens de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Dit kan zijn, trainingen om te participeren, bestaande modellen of processen, checklijsten, secretariële ondersteuning en beschikbaarheid van communicatiemiddelen.

De opgavetrekker, strategische gesprekspartner en regisseur bepalen met elkaar op welke manier deze opgave het beste behandeld kan worden.

Kerngroep Medezeggenschap

Groep samengesteld
door loting

Vrijwilligers en genodigden

Stap 3

Participatie

De opgavetrekker

is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De regisseur

de regisseur heeft een overkoepelende organisatie brede blik waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zowel elke professional (diversiteit) als elk organisatieonderdeel. Dat doet zij/hij door onder andere participatie te faciliteren maar ook door kennis te delen en samenwerken te stimuleren. MZ biedt tevens de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Dit kan zijn, trainingen om te participeren, bestaande modellen of processen, checklijsten, secretariële ondersteuning en beschikbaarheid van communicatiemiddelen.

De opgavetrekker

is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De regisseur

de regisseur heeft een overkoepelende organisatie brede blik waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zowel elke professional (diversiteit) als elk organisatieonderdeel. Dat doet zij/hij door onder andere participatie te faciliteren maar ook door kennis te delen en samenwerken te stimuleren. MZ biedt tevens de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Dit kan zijn, trainingen om te participeren, bestaande modellen of processen, checklijsten, secretariële ondersteuning en beschikbaarheid van communicatiemiddelen.

De regisseur organiseert in samenwerking met de opgavetrekker het participatieproces. Afhankelijk van de inhoud wordt de werkvorm bepaald.

Raadplegen

  • Peiling
  • Participatie app
  • Referendum

            Advies

Besluitvorming

Raadplegen

  • Peiling
  • Participatie app
  • Referendum

Advies

Besluitvorming

De voorlichter en de regisseur vatten de opbrengst van de participatie sessie samen.

Stap 4

Het besluit

De opgavetrekker

De opgavetrekker is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De strategische gesprekspartner

De strategische gesprekspartner is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft een eigen visie om zodoende vroegtijdig met de zeggenschap in dialoog te gaan. Zij/hij houdt zich bezig met strategische beleidszaken. De strategische gesprekspartner staat in contact met de buitenwereld en scant de omgeving op nieuwe ontwikkelingen en creëert vergezichten zodat zij-/hijzelf en ook betrokken medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor management en bestuur.

De opgavetrekker neemt het besluit gevoed met het advies van de strategisch gesprekspartner

De opgavetrekker

De opgavetrekker is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing. In de meeste gevallen is dit de zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.

De kritische vriend

De kritische vriend weegt kritisch alle belangen af en spiegelt dit naar de zeggenschap. Daarbij grijpt zij/hij in wanneer afspraken niet gehouden worden en neemt de arbeidsvoorwaardelijke zaken voor haar/zijn rekening. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen altijd met de beste bedoelingen handelt, kan het soms ook misgaan in de organisatie. De kritische vriend is het vangnet voor de medewerkers en dient als tegengeluid als dat nodig is.

De opgavetrekker en de kritische vriend maken afspraken over het genomen besluit zodat de uitvoer of implementatie gemonitord kan worden.

Stap 5

Monitoren

De voorlichter

De belangrijkste taak van de voorlichter is het in contact staan met de achterban zowel richting de leidinggevende als richting de professional. Professionals kunnen bij de voorlichter ideeën indienen voor de organisatie, melding doen van zaken waar zij het niet mee eens zijn of onderwerpen aandragen die zij graag geagendeerd zouden willen zien. Daarnaast informeert de medezeggenschap de achterban over onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Soms reiken zij handvatten aan medewerkers om hiermee om te gaan. Ook monitoren zijn de beloftes die door de organisatie zijn gedaan en halen zij feedback op uit de organisaties

De kritische vriend

De kritische vriend weegt kritisch alle belangen af en spiegelt dit naar de zeggenschap. Daarbij grijpt zij/hij in wanneer afspraken niet gehouden worden en neemt de arbeidsvoorwaardelijke zaken voor haar/zijn rekening. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen altijd met de beste bedoelingen handelt, kan het soms ook misgaan in de organisatie. De kritische vriend is het vangnet voor de medewerkers en dient als tegengeluid als dat nodig is.

De voorlichter communiceert het besluit met de medewerkers. De kritische vriend zorgt dat de uitvoer of implementatie  wordt gemonitord.

Hoe nu verder…

Nu is de vraag, hoe pak je zo’n transitie aan? Hoe kom je in het nieuwe model? In de aankomende periode gaan we in onze linkedin groep wekelijks een vraag beantwoorden die ondersteunt bij deze transitie.

Je kunt er ook voor kiezen om je te laten ondersteunen op de volgende gebieden:

  1. Inspiratie – presentatie voor zeggenschap en medezeggenschap
  2. Visitatie – inzicht in hoe de medezeggenschap er nu voor staat en wat er nodig is voor de transitie
  3. Transformatie – begeleiding bij de transitie zowel vormgeving als implementatie
  4. Coaching – de organisatie zet zelf de transitie in en wordt vanaf de zijlijn gecoacht.

Wil je de voortgang op LinkedIn volgen…

Meer weten? of ondersteuning willen…

Wil je de voortgang op LinkedIn volgen…

Meer weten? of ondersteuning willen…

De onderzoekers

De ontwerpers

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper en partner bij Eiland

Sim Kaart

Sim Kaart

Ontwerper en partner bij Eiland

De onderzoekers

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

De ontwerpers

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper en partner bij Eiland

Sim Kaart

Sim Kaart

Ontwerper en partner bij Eiland

Gerelateerde artikelen

Weet jij de bedoeling van Medezeggenschap?

Weet jij wat de bedoeling is van medezeggenschap?Hoewel de meesten wel weten waar de medezeggenschap voor staat, blijft het lastig om deze vraag te beantwoorden. Vaak wordt geantwoord: het behartigen van de belangen van de medewerkers of de balans brengen tussen...

Lees meer

Hoe maak ik een ethische beslissing?

Meebeslissen over de organisatie Medewerkers worden steeds meer betrokken in de ontwikkeling van hun organisatie. Vroeger hadden we hier de medezeggenschap voor maar nu wordt steeds vaker medewerkersparticipatie voor ingezet. Het is natuurlijk heel wenselijk om zelf...

Lees meer

De rollen van de Medezeggenschap

De rollen van de medezeggenschap Wanneer je de systeemwereld los laat van de Medezeggenschap en vanuit de bedoeling opnieuw gaat opbouwen, dan is het werken met rollen erg handig. De rollen zorgen ervoor dat met gewone medewerkers (lees niet-OR-leden) toch dezelfde...

Lees meer

Participatie richtlijnen

Richtlijnen voor participatie Omdat gemeentes actief bezig zijn met burgerparticipatie, hebben we participatie coach lars Schotel gevraagd te helpen bij het opzetten van de onderstaande richtlijnen. Hou er rekening mee dat een goede voorbereiding essentieel is, neem...

Lees meer

Stelling: Zeggenschap

We hebben medewerkers gevraagd wat er volgens hen zou gebeuren als iedereen zeggenschap zou hebben. In de aankomende periode gaan we dit verder onderzoeken.

Lees meer

Sociocratie

De Sociocratische kring methode helpt organisaties betere besluiten te nemen die sneller worden uitgevoerd. Je kunt deze methode toevoegen aan een (bestaande) lijnstructuur voor de uitvoering van dat beleid.

Lees meer

Peilingen

Je kunt peilingen op twee manieren inzetten: (1) vooraf van het proces om zoveel mogelijk informatie en argumenten op te halen of (2) achteraf, om te peilen wat mensen ervan vinden

Lees meer

Deep Democracy: Kampvuurgesprekken

Een Kampvuurgesprek is een intervisie methode die hoort bij Deep Democracy. Dit is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.

Lees meer