Selecteer een pagina

De rollen van de medezeggenschap

Wanneer je de systeemwereld los laat van de Medezeggenschap en vanuit de bedoeling opnieuw gaat opbouwen, dan is het werken met rollen erg handig.

De rollen zorgen ervoor dat met gewone medewerkers (lees niet-OR-leden) toch dezelfde kwalitatieve resultaten behaald als met de formele medezeggenschap. 

Deze rollen zijn een onderdeel van het onderzoek terug naar de bedoeling van de medezeggenschap

Deze rollen kunnen worden ingezet tijdens het co-organiseren. Lees hier meer over.

De strategische gesprekspartner

De strategische gespreks-partner is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft een eigen visie om zodoende vroegtijdig met de zeggenschap in dialoog te gaan. Zij/hij houdt zich bezig met strategische beleidszaken. De strategische gesprekspartner staat in contact met de buitenwereld en scant de omgeving op nieuwe ontwikkelingen en creëert vergezichten zodat zij-/hijzelf en ook betrokken medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor management en bestuur.

De kritische vriend

De kritische vriend weegt kritisch alle belangen af en spiegelt dit naar de zeggenschap. Daarbij grijpt zij/hij in wanneer afspraken niet gehouden worden en neemt de arbeidsvoorwaardelijke zaken voor haar/zijn rekening. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen altijd met de beste bedoelingen handelt, kan het soms ook misgaan in de organisatie. De kritische vriend is het vangnet voor de medewerkers en dient als tegengeluid als dat nodig is.

De regisseur

De regisseur heeft een overkoepelende organisatie brede blik waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zowel elke professional (diversiteit) als elk organisatieonderdeel. Dat doet zij/hij door onder andere participatie te faciliteren maar ook door kennis te delen en samenwerken te stimuleren. MZ biedt tevens de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Dit kan zijn, trainingen om te participeren, bestaande modellen of processen,  checklijsten, secretariële ondersteuning en beschikbaarheid van communicatiemiddelen.

De voorlichter

De belangrijkste taak van de voorlichter is het in contact staan met de achterban zowel richting de leidinggevende als richting de professional. Professionals kunnen bij de voorlichter ideeën indienen voor de organisatie, melding doen van zaken waar zij het niet mee eens zijn of onderwerpen aandragen die zij graag geagendeerd zouden willen zien. Daarnaast informeert de medezeggenschap de achterban over onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Soms reiken zij handvatten aan medewerkers om hiermee om te gaan. Ook monitoren zijn de beloftes die door de organisatie zijn gedaan en halen zij feedback op uit de organisaties

 

Gerelateerde artikelen

Co-organiseren

neem contact op info@mindthepeople.com +31 6 41 235 290 CO-ORGANISEREN vanuit het medezeggenschapsperspectief In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het...

Lees meer

Weet jij de bedoeling van Medezeggenschap?

Weet jij wat de bedoeling is van medezeggenschap?Hoewel de meesten wel weten waar de medezeggenschap voor staat, blijft het lastig om deze vraag te beantwoorden. Vaak wordt geantwoord: het behartigen van de belangen van de medewerkers of de balans brengen tussen...

Lees meer

Hoe maak ik een ethische beslissing?

Meebeslissen over de organisatie Medewerkers worden steeds meer betrokken in de ontwikkeling van hun organisatie. Vroeger hadden we hier de medezeggenschap voor maar nu wordt steeds vaker medewerkersparticipatie voor ingezet. Het is natuurlijk heel wenselijk om zelf...

Lees meer

Participatie richtlijnen

Richtlijnen voor participatie Omdat gemeentes actief bezig zijn met burgerparticipatie, hebben we participatie coach lars Schotel gevraagd te helpen bij het opzetten van de onderstaande richtlijnen. Hou er rekening mee dat een goede voorbereiding essentieel is, neem...

Lees meer

Het co-organiseer proces

Om te kunnen co-organiseren, is het belangrijk om met rollen en processen te werken. In deze procesbeschrijving geven we ook aan welke methodieken je kunt gebruiken.

Lees meer

Stelling: Zeggenschap

We hebben medewerkers gevraagd wat er volgens hen zou gebeuren als iedereen zeggenschap zou hebben. In de aankomende periode gaan we dit verder onderzoeken.

Lees meer

Sociocratie

De Sociocratische kring methode helpt organisaties betere besluiten te nemen die sneller worden uitgevoerd. Je kunt deze methode toevoegen aan een (bestaande) lijnstructuur voor de uitvoering van dat beleid.

Lees meer

Peilingen

Je kunt peilingen op twee manieren inzetten: (1) vooraf van het proces om zoveel mogelijk informatie en argumenten op te halen of (2) achteraf, om te peilen wat mensen ervan vinden

Lees meer

Deep Democracy: Kampvuurgesprekken

Een Kampvuurgesprek is een intervisie methode die hoort bij Deep Democracy. Dit is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.

Lees meer