Meebeslissen over de organisatie

Medewerkers worden steeds meer betrokken in de ontwikkeling van hun organisatie. Vroeger hadden we hier de medezeggenschap voor maar nu wordt steeds vaker medewerkersparticipatie voor ingezet. Het is natuurlijk heel wenselijk om zelf je eigen organisatie vorm te geven maar op sommige gebieden is dat toch lastig omdat je niet alleen voor jezelf beslissingen maakt maar ook voor de andere medewerkers.

Zo ethisch mogelijk

Omdat een beslissing met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie veel impact kan hebben op bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen of op lange termijn ontwikkelingen van de organisatie, is het handig om de tools te hebben om tot een zo ethisch mogelijke beslissing te komen.

Stel jezelf 7 vragen

We hebben 7 vragen geformuleerd die je jezelf kunt stellen rondom het dilemma waar je voor staat. Na het stellen van deze vragen, waar je uiteraard eerlijk antwoord op geeft, is de kans groot dat je een ethische beslissing maakt. Het beantwoorden van deze vragen, creëert inzicht en dit inzicht brengt de verantwoordelijkheid om de juiste beslissing te maken.

Stel de volgende vragen aan jezelf redenerend vanuit het thema:

 1. Binnen welke kaders kunnen we handelen? (Welke regels/afspraken/normen en waarden binnen de organisatie moeten meegenomen worden)
 2. Wie worden geraakt door de beslissing? (met welke groepen moet ik rekening houden)
 3. Wat zijn mijn persoonlijke normen en waarden bij dit thema?
 4. Wat is mijn belang?
 5. Welke beslissing zou de meeste mensen  positief beïnvloeden?
 6. Welke beslissing zou de meest negatieve impact hebben op welke groep?
 7. Wat is de lange termijn impact van de te maken beslissing?

Oefenen met het Donor vraagstuk

Als je wilt oefenen met deze vragen dan is het interessant om het donor vraagstuk te behandelen. Wat is jouw beslissing als jou de volgende vraag wordt gesteld:

“Mag de overheid verplichten dat je donor wordt?”

Punten om mee te nemen:

 • Artikel 11 grondwet: Onaantastbaarheid lichaam: Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.
 • De levens die gered kunnen worden met meer donororganen
 • De verschillende visies rondom donorschap bij verschillende geloofsovertuigingen

Wij hebben de volgende bronnen geraadpleegd om tot de 6 vragen te komen:

Wat is ethiek?

Door de volgende video te bekijken, begrijp je de basiselementen van ethiek:

Ethiek is de studie die zich voornamelijk bezig houdt met de keuze tussen goed en slecht. Het is een praktische studie, die manieren probeert te vinden om de vraag te beantwoorden: wat is het goede om te doen?

Hoe kan ik een ethisch dilemma ontleden?

Door deze video te bekijken, leer je een ethisch dilemma te ontleden:

Mensen hebben een uniek vermogen om stil te staan bij de keuzes die ze maken en er over na te denken hoe hun keuzes anderen beïnvloeden. We bezitten moraliteit. Om een ethische beslissing te maken moeten we onze keuzes opbreken in kleine stukjes en uitvinden in welk van de morele hokjes het kan worden geplaatst: goed of slecht?                                                                                                                             

De keuze is niet altijd voor de hand liggend. Soms stuit je op een ethisch dilemma, stel jezelf dan de vraag: welke beslissing is het meest eerlijk/heeft de meeste voordelen voor alle betrokken personen?

Waarom is ethiek in organisaties zo belangrijk?

Door deze video te bekijken ….

Het belang van ethiek in organisaties wordt vaak onderschat. Het komt terug in bijna elke beslissing die je maakt; hoe bouw ik mijn team op? Hoe worden nieuwe mensen gerecruit? Wat zijn de waarden van een organisatie? Ethiek beïnvloed je, of je je er van bewust bent of niet, elke dag van je leven en daarom zou het belang daarvan in elke organisatie uitgelicht moeten worden.

Hoe maak ik een goede afweging tussen mijn eigen belang en het groepsbelang?

Door deze video te bekijken ….

Er worden twee benaderingen besproken voor het maken van een ethische beslissing; de individualistische en de gemeenschappelijke benadering. Volgens de individualistische benadering is elk persoon verantwoordelijk voor zijn/haar eigen vermogen om beslissingen te maken en moet je vooral bedenken hoe jij zelf beïnvloed wordt door de uitkomst van die beslissing.

Volgens de gemeenschappelijke benadering, is elke lid van een gemeenschap deels verantwoordelijk voor de beslissingen die andere leden van die gemeenschap maken en moet je dus kijken hoe iedereen in die gemeenschap beïnvloed wordt bij het maken van een beslissing.

Elk ethisch dilemma is anders,  dus zul je soms een meer individualistische benadering toepassen en soms een meer gemeenschappelijke benadering, maar het moeilijkste is om een benadering te vinden, waarbij de gevolgen van zowel individu als gemeenschap wordt overdacht.

Hoe maken managers ethische beslissingen?

Door deze video te bekijken ….

De meeste ethische problemen bevatten een conflict tussen de behoefte van een individu tegenover de behoefte van een organisatie of de behoefte van een organisatie tegenover de behoefte van de maatschappij.

Er worden een aantal invalshoeken besproken om deze ethische problemen te benaderen:

 • De utilitaire benadering. De ethische keuze is de keuze, die het meeste voordelen brengt voor de meeste mensen.
 • De individualistische benadering. De ethische keuze is de keuze, die op de lange termijn de meeste voordelen heeft voor de individu die de keuze maakt. Wanneer iedereen zijn/haar eigen lange termijn belangen prioriteert, creëert dat uiteindelijk over het geheel de meest positieve uitkomst voor de meeste mensen.
 • Morele rechten benadering. De ethische keuze is de keuze, die rekening houdt met de fundamentele rechten van iedereen die betrokken is bij die keuze. Managers mogen volgens deze benadering zich dus niet bemoeien met de fundamentele rechten van hun werknemers, zoals recht op privacy of vrijheid van meningsuiting.
 • De rechtvaardigheid benadering. De ethische keuze moet gebaseerd zijn op basis van rechtvaardigheid, eerlijkheid en onpartijdigheid.
 • De praktische benadering. De ethische keuze discussieert over: wat is juist, goed en rechtvaardig? En baseert zijn beslissing op de heersende normen die gelden binnen de maatschappij.

Voor de nieuwsgierigen die alles willen weten over ethiek:

Harvard lecture “What is the right thing to do?”

Bespreekt verschillende ethische dilemma’s en gaat uitvoerig in op morele principes en twee grote stromingen van morele redenering; het utilisme, met als grondleggers David Hume en Jeremy Bentham, en de plichtethiek van Immanuel Kant.

Weet jij de bedoeling van Medezeggenschap?

Weet jij wat de bedoeling is van medezeggenschap?Hoewel de meesten wel weten waar de medezeggenschap voor staat, blijft het lastig om deze vraag te beantwoorden. Vaak wordt geantwoord: het behartigen van de belangen van de medewerkers of de balans brengen tussen...

Lees meer

De rollen van de Medezeggenschap

De rollen van de medezeggenschap Wanneer je de systeemwereld los laat van de Medezeggenschap en vanuit de bedoeling opnieuw gaat opbouwen, dan is het werken met rollen erg handig. De rollen zorgen ervoor dat met gewone medewerkers (lees niet-OR-leden) toch dezelfde...

Lees meer

Participatie richtlijnen

Richtlijnen voor participatie Omdat gemeentes actief bezig zijn met burgerparticipatie, hebben we participatie coach lars Schotel gevraagd te helpen bij het opzetten van de onderstaande richtlijnen. Hou er rekening mee dat een goede voorbereiding essentieel is, neem...

Lees meer

Het co-organiseer proces

Om te kunnen co-organiseren, is het belangrijk om met rollen en processen te werken. In deze procesbeschrijving geven we ook aan welke methodieken je kunt gebruiken.

Lees meer

Transitie naar Spotify model

Veel grote organisaties willen volgens het Spotify model gaan werken. Ze willen flexibel en snel kunnen meebewegen met veranderingen van buiten.

Lees meer

Volg ons ook op Linkedin

Contact

Mind the People,
Oostenburgervoorstraat 42,
1018 MR Amsterdam
+31 6 41 235 290
info@mindthepeople.com

Newsletter