Selecteer een pagina

Weet jij wat de bedoeling is van medezeggenschap?

Hoewel de meesten wel weten waar de medezeggenschap voor staat, blijft het lastig om deze vraag te beantwoorden. Vaak wordt geantwoord: het behartigen van de belangen van de medewerkers of de balans brengen tussen belangen organisatie en medewerker. Maar de medezeggenschap is complexer (geworden) dan dat.

MZ services en Mind the People waren nieuwsgierig naar de bedoeling en zijn teruggegaan naar 1900 en hebben de ontwikkeling van medezeggenschap onderzocht tot op heden. We hebben gekeken wat in alle tijdvakken de kern van medezeggenschap was. Dit hebben we geabstraheerd tot de bedoeling. Vanuit deze bedoeling reiken wij handvatten om medezeggenschap opnieuw vorm te geven.

De bedoeling

Medezeggenschap en zeggenschap zoeken samen de optimale balans tussen een productieve en tegelijkertijd humane werkomgeving dienend aan de doelstelling van de organisatie. Dit doen zij door de belangen van de leden van die organisatie met elkaar in evenwicht te brengen en te houden met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.

De medezeggenschap bewaakt dat:

De medewerker gehoord wordt;
Machtigen ethisch blijven;
 Zwakkeren geholpen worden

De onderzoekers

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

Gerelateerde artikelen

Co-organiseren

neem contact op info@mindthepeople.com +31 6 41 235 290 CO-ORGANISEREN vanuit het medezeggenschapsperspectief In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het...

Lees meer

Hoe maak ik een ethische beslissing?

Meebeslissen over de organisatie Medewerkers worden steeds meer betrokken in de ontwikkeling van hun organisatie. Vroeger hadden we hier de medezeggenschap voor maar nu wordt steeds vaker medewerkersparticipatie voor ingezet. Het is natuurlijk heel wenselijk om zelf...

Lees meer

De rollen van de Medezeggenschap

De rollen van de medezeggenschap Wanneer je de systeemwereld los laat van de Medezeggenschap en vanuit de bedoeling opnieuw gaat opbouwen, dan is het werken met rollen erg handig. De rollen zorgen ervoor dat met gewone medewerkers (lees niet-OR-leden) toch dezelfde...

Lees meer

Participatie richtlijnen

Richtlijnen voor participatie Omdat gemeentes actief bezig zijn met burgerparticipatie, hebben we participatie coach lars Schotel gevraagd te helpen bij het opzetten van de onderstaande richtlijnen. Hou er rekening mee dat een goede voorbereiding essentieel is, neem...

Lees meer

Het co-organiseer proces

Om te kunnen co-organiseren, is het belangrijk om met rollen en processen te werken. In deze procesbeschrijving geven we ook aan welke methodieken je kunt gebruiken.

Lees meer

Stelling: Zeggenschap

We hebben medewerkers gevraagd wat er volgens hen zou gebeuren als iedereen zeggenschap zou hebben. In de aankomende periode gaan we dit verder onderzoeken.

Lees meer