Terug naar de bedoeling van Medezeggenschap

De medezeggenschap uit de jaren ‘70 past in steeds mindere mate bij deze wereld. Dit is o.a. merkbaar doordat medewerkers zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de medezeggenschap. De context  – maatschappij, arbeidsverhoudingen en organisaties – waarin medezeggenschap oorspronkelijk werd vormgegeven is veranderd. Het is tijd om als medezeggenschap met deze veranderingen mee te bewegen.

Om deze reden gaan Mind the People in samenwerking met MZ services en Impact terug naar de bedoeling van medezeggenschap en onderzoeken wij de volgende vraag: Wat is het nieuwe spanningsveld tussen werknemer en werkgever?  We stellen vervolgens de vraag: Is de medezeggenschap dan nog wel nodig? En zo ja, hoe ziet een passende vorm van medezeggenschap eruit?

Het onderzoek vindt plaats van jan t/m dec 2017

lees hier het onderzoeksresultaat >>

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services