Selecteer een pagina

Waarom co-organiseren?

Een veranderende wereld vraagt om nieuwe vormen van (mede)zeggenschap. Huidige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, veranderende arbeidsverhoudingen en nieuwe organisatievormen zorgen voor een vraag naar een snellere en flexibelere manier van zeggenschap binnen de complexe organisatie. Co-organiseren kan bijdragen aan het sneller maken van beslissingen, het flexibel organiseren en het toegankelijk maken van aanwezige kennis en expertise.

Co-organiseren bij de Gemeente Utrecht

We zien in de organisatie al veel nieuwe manieren om met zoveel mogelijk collega’s mee te denken of mee te werken aan de ontwikkeling van de organisatie ofwel Co-organiseren. Dit zijn initiatieven van zowel de medezeggenschap, als medewerkers en bestuurders. Samen met collega’s en externe deskundigen verzamelen we kennis en ervaring over co-organisatie initiatieven van zowel binnen als buiten de gemeente. We versterken hiermee bestaande initiatieven en creëren inspiratie voor concrete pilots waar de gemeente het aankomende jaar aan werkt. De opgedane kennis draagt tevens bij aan het overkoepelende onderzoek: ‘Terug naar de bedoeling van de Medezeggenschap’.

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Anne Dirks

Anne Dirks

Antroploog, Communicatie adviseur