Selecteer een pagina
neem contact op

Didi Verhagen

info@mindthepeople.com
+31 6 41 235 290

cc, CO-ORGANISEREN

Medewerkersparticipatie en vernieuwing van de medezeggenschap

Als directeur van adviesbureau MZ services, (adviesbureau medezeggenschap) realiseerde Didi zich dat, hoewel medezeggenschap een heel mooi instrument is, de huidige structuren en processen de vernieuwing soms in de weg zitten. Samen met Ilja van den Berg (organisatieadviseur) vertelt zij langs verschillende voorbeelden hoe je als organisatie samen met de medewerkers aan de organisatieontwikkeling kan werken en welke rol de medezeggenschap hierin kan nemen. Didi en Ilja hebben gekozen voor een dialoogsessie, omdat elke organisatie anders is en het juist belangrijk is om vanuit het goede gesprek met elkaar nieuwe beelden te vormen over de gewenste richting.

Terug naar de bedoeling

Didi herkende dat bij veel organisaties dezelfde dilemma’s aanwezig zijn op het gebied van medezeggenschap: de achterban voelt zich vaak niet vertegenwoordigd; de diversiteit aan belangen maakt het moeilijk een goed afgewogen besluit te nemen; snelheid is gewenst terwijl de toegenomen complexiteit om gedegenheid vraagt; organisch ontwikkelen maakt het moeilijk om grip te houden op de verandering. Samen met Ilja van den Berg is zij daarom het onderzoek gestart ‘Terug naar de bedoeling van medezeggenschap’ om op die manier terug naar de kern te gaan en vanuit de kern medezeggenschap opnieuw op te bouwen, dat bijdraagt aan een co-organiserende organisatie. 

Medezeggenschaps- en organisatieperspectief

Omdat er bij een co-organiserende organisatie veel meer vanuit het gezamenlijk belang gekeken moet worden, heeft Didi ervoor gekozen om tijdens haar presentatie het thema co-organiseren vanuit verschillende perspectieven te benaderen: medewerkers, leidinggevenden en medezeggenschap. Hoe zorgen we gezamenlijk voor een effectief en kwalitatief resultaat. 

Wat kun je verwachten

Ilja en Didi scheppen een gezamenlijk beeld van de moderne organisatie en medewerker en aan de hand van een actuele casus van de organisatie gaan zij in op de nieuwe rol van leidinggevende, medewerker en medezeggenschapper. Aan de hand van de vele ervaringen die zij in hun werk hebben opgedaan, leggen zij uit welke houding en gedrag nodig is, welke methoden werken en welke niet en welke randvoorwaarden nodig zijn. 

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie passen zij de inhoud en duur van de dialoogsessie aan.

Lees hier het gehele onderzoek >>