Selecteer een pagina
neem contact op

Co-organiseren

info@mindthepeople.com
+31 6 41 235 290

CO-ORGANISEREN

vanuit het medezeggenschapsperspectief

In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het werk dat zij doen en de manier waarop zij hun werk doen. Op die manier sluit de organisatie steeds beter aan op hun werkelijkheid en is er meer draagvlak voor de vernieuwing. Steeds vaker zoeken leidinggevenden en medewerkers elkaar op om samen aan de ontwikkeling van de organisatie te werken, co-organiseren.
Om de participatie van medewerkers effectief, vakkundig en plezierig te laten verlopen, is kennis en vaardigheid nodig.

Focus gebieden

Bij het betrekken van de medewerkers is het belangrijk om als organisatie naar drie onderdelen te kijken:

 • Weten de leidinggevenden hoe ze leiding moeten geven aan het medewerkersparticipatie-proces?
 • Hoe krijgen we het maximale effect wanneer we medewerkers betrekken die niet altijd alle belangen in het vizier hebben en geen specialisten zijn in het maken van beslissingen?
 • Wat is de rol van de medezeggenschap om dit in zo goed mogelijke banen te leiden?

Onderzoeksgebieden

Dat betekent dat er aan verschillende knoppen gedraaid moet worden. Het is goed om te onderzoeken of jouw organisatie in staat is te co-organiseren:

 • Zijn er standaard participatie-procedures vastgelegd? (niet het wiel opnieuw uitvinden)
 • Heeft de leidinggevende de kennis om leiding te geven aan een participatieproces?
 • Kunnen medewerkers worden vrijgemaakt om te participeren en zo ja onder welke voorwaarden? (zowel voorwaarden voor de medewerker als voor het bestuur)
 • Voelt iedereen zich vrij om zich uit te spreken?
 • Is er een goede informatievoorziening aanwezig?
 • Welke rol is weggelegd voor de medezeggenschap op dit gebied?
 • Wat is het sentiment richting de medezeggenschap op dit moment?

  ONS AANBOD

  Het woord co-organiseren zegt het al, je doet het samen. Dat betekent dat zowel leidinggevenden, medewerkers als medezeggenschap in dezelfde veranderstand moeten staan. Dat deze drie partijen dezelfde visie moeten hebben en dat iedereen begrijpt wat dit betekent voor haar/ zijn eigen rol.

  INSPIRATIE SESSIE

  Didi Verhagen en Ilja van den Berg verzorgen dialoogsessies om kennis te maken met co-organiseren. Langs voorbeelden vertellen zij over de mogelijkheden van medewerkersparticipatie. Didi vanuit het medezeggenschaps-perspectief en Ilja vanuit het organisatieontwikkelings-perspectief

  BEWUSTWORDINGS
  CAMPAGNE

  Middels een bewustwordingscampagne met creatieve middelen zoals video, posters, infographics, zorgen Thomas Bouwman en Janine van Oosten ervoor dat medewerkers begrijpen ‘waarom’ dit een belangrijk thema is.

  BEGELEIDING EN COACHING

  Didi begeleidt de medezeggenschap om richting co-organiseren te bewegen. Daarnaast begeleidt zij ook op de inhoudelijke medezeggenschapsthema’s

  Ilja begeleidt organisaties en leidinggevenden en daarnaast ook op gevoelige thema’s als angst, ondermijning, verdeeldheid in de groep.