Selecteer een pagina
neem contact op

Ilja van den Berg - Co-organiseren

info@mindthepeople.com
+31 6 41 235 290

‘CO-ORGANISEREN

Medewerkersparticipatie en vernieuwing van de medezeggenschap

Als sociale innovatieadviseur houdt Ilja van den Berg zich bezig met organisatievernieuwing vanuit het perspectief van de medewerker. Tijdens deze verandertrajecten zag zij dat steeds meer leidinggevenden graag samen met de medewerkers de organisatievernieuwing vorm wilden geven, maar dat dit niet altijd effectief verloopt en niet altijd met de gewenste kwaliteit. Omdat de medezeggenschap ook bedoeld is om samen de organisatie vorm te geven, is zij samen met Didi Verhagen (adviseur medezeggenschap) naar de do’s en don’ts gaan kijken van co-organiseren. Tijdens deze dialoogsessie nemen Didi en Ilja je mee langs verschillende voorbeelden van co-organiseren en in de dialoog worden gezamenlijke beelden en ideeën gevormd om met de eigen organisatie te gaan co-organiseren. 

Terug naar de bedoeling

Ilja herkende dat de medezeggenschap dezelfde bedoeling had als de medewerkersparticipatie die door leidinggevenden wordt georganiseerd. Echter wordt medezeggenschap niet altijd als flexibele vernieuwer ervaren. De oude gedragspatronen, systemen en processen zitten deze vernieuwing in de weg. Samen met Didi is zij daarom het onderzoek gestart ‘Terug naar de bedoeling van medezeggenschap’ om op die manier terug naar de kern te gaan en vanuit de kern medezeggenschap opnieuw op te bouwen, dat bijdraagt aan een co-organiserende organisatie. 

Medezeggenschaps- en organisatieperspectief

Omdat er bij een co-organiserende organisatie veel meer vanuit het gezamenlijk belang gekeken moet worden, heeft Ilja ervoor gekozen om tijdens haar presentatie het thema ‘co-organiseren’ vanuit verschillende perspectieven te benaderen: medewerkers, leidinggevenden en medezeggenschap. Hoe zorgen we gezamenlijk voor een effectief en kwalitatief resultaat.

Wat kun je verwachten

Ilja en Didi scheppen een gezamenlijk beeld van de moderne organisatie en medewerker en aan de hand van een actuele casus van de organisatie gaan zij in op de nieuwe rol van leidinggevende, medewerker en medezeggenschapper. Aan de hand van de vele ervaringen die zij in hun werk hebben opgedaan, leggen zij uit welke houding en gedrag nodig is, welke methoden werken en welke niet en welke randvoorwaarden nodig zijn. 

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie passen zij de inhoud en duur van de dialoogsessie aan.

Lees hier het gehele onderzoek >>