neem contact op

Veiligheid

info@mindthepeople.com
+31 6 41 235 290

VEILIG GEDRAG

In wendbare organisaties moeten besluiten sneller genomen worden. Een besluit gaat niet zonder risico’s. Om deze risico’s goed in te kunnen schatten, wil je een organisatie creëren waar veilig gedrag wordt vertoond. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om zich over kwetsbaarheden uit te spreken, dat de groene lichtjes op het dashboard ook écht aangeven dat alles in orde is en dat er verstandig met data om wordt gegaan. 

Focus gebieden

Het is belangrijk om als organisatie naar drie onderdelen te kijken:

  • De psychologische veiligheid: voel ik mij veilig om mij uit te spreken over kwetsbaarheden? Is er voldoende vertrouwen in elkaar?
  • Veilig samenwerken: hoe kunnen wij bouwen aan een dusdanig sterk team dat wij onder druk, effectieve en risico beheersbare beslissingen kunnen nemen? 
  • Sensitief Leiderschap: ben ik in staat leiding te geven aan een team dat onder hoge druk staat en te allen tijde veilige beslissingen maakt?

Herkennen

We herkennen makkelijk plekken waar fysieke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden maar het is veel moeilijker om te herkennen waar psychologische veiligheid nodig is. Een aantal punten die mee kunnen spelen, waar je op kan letten 

  • Ervaren medewerkers angst op de werkvloer?
  • Durven medewerkers elkaar aan te spreken? (Feedbackcultuur)
  • Is er een hoog ziekteverzuim? 
  • Is er een hoge prestatie cultuur (competitie)?
  • Staat er veel op het spel als er iets mis gaat?
  • Zijn er bepaalde veiligheidsprocedures die alleen administratief zijn en die niet de veiligheid bevorderen?
  • Zijn er veel informele paden om iets ´te regelen´?

ONS AANBOD

Het creëren van veilig gedrag gaat niet over één dag ijs. Het vereist sensitiviteit om te weten waar aandacht nodig is, het vereist eerlijkheid om in te zien dat ook jouw gedrag wel eens onbedoeld een onveilige situatie kan veroorzaken en inzicht om te weten waar de werkelijke kwetsbaarheden zich bevinden.

INSPIRATIE SESSIE

Marcel van de Ven en Jeroen de Rijke (voormalig specialisten van de elite teams van de Nationale recherche), beiden beter bekend van het TV programma Hunted, vertellen langs spannende verhalen uit hun verleden bij de Nationale recherche hoe veilig gedrag gecreëerd kan worden in de organisatie..

 

BEWUSTWORDINGS
CAMPAGNE

Middels een bewustwordingscampagne met creatieve middelen zoals video, posters, infographics, zorgen Thomas Bouwman en Ilja van den Berg ervoor dat medewerkers begrijpen ‘waarom’ dit een belangrijk thema is.

Meer over bewustwordingscampagnes >>

 

BEGELEIDING EN COACHING

Ilja begeleidt organisaties waar men zich niet veilig voelt of waar bepaalde cultuur elementen leidden tot onveilige situaties. 

Jeroen begeleidt en coacht teams, leidinggevenden en professionals die onder druk moeten presteren of te maken hebben met crisissituaties.

Meer over verandermanagement >> 

Gerelateerd project:

Onderzoek werkklimaat

Onderzoek werkklimaat

N.A.V. KLOKKENLUIDER ANGSTCULTUUR
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Lees meer

Gerelateerde publicaties:

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer

Gerelateerd project:

Onderzoek werkklimaat

Onderzoek werkklimaat

N.A.V. KLOKKENLUIDER ANGSTCULTUUR
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Gerelateerde publicaties:

Een betere balans tussen masculiene en feminiene eigenschappen

Er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het uitblijven van vrouwen aan de top, maar in de basis wordt hier de verkeerde discussie gevoerd. De discussie moet niet gaan over de gelijke positie van mannen en vrouwen, maar over het verschil tussen mannen en vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

Lees meer

Angst op de werkvloer

Steeds vaker komen er bij media waarschuwingen binnen over ‘een angstcultuur’ bij overheidsinstellingen en bedrijven. De angst zou medewerkers en zo ook de productiviteit van de organisatie verlammen. Een een slecht functionerende leidinggevende zou de boeman zijn. Maar de oorzaak is breder. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de mate waarop de organisaties en professionals in staat zijn daarop te reageren, spelen allemaal een rol.

Lees meer