Selecteer een pagina
neem contact op

Verandermanagement

info@mindthepeople.com
+31 6 41 235 290

VERANDERMANAGEMENT

De snel veranderende wereld vraagt om organisaties die makkelijk meebewegen en inspelen op die omgeving. Dat vraagt iets van de structuur, processen, systemen en de mensen.

Mind the People ondersteunt de verandering vanuit het cultuur en gedragsperspectief. Soms betekent dit dat wij een veranderprogramma ontwikkelen die aansluit bij de behoeftes van degene die het betreft, soms ondersteunen wij bij het verder uitwerken van een idee om vervolgens draagvlak te creëren en soms ondersteunen wij de veranderaar (zowel management als professional) ‘hands-on’ bij haar/ zijn verandering.

Wij geloven dat veranderen makkelijker wordt als duidelijk is waarom dit nodig is en als de verandering logisch is. Daarom zorgen wij dat zowel de waarom-vraag als de benodigde middelen, helder zijn. Met creatieve middelen prikkelen wij de nieuwsgierigheid.

Een selectie van onze projecten

 

Veranderprogramma

ING WBTECH JOURNEY
Met het aantreden van de nieuwe CIO van ING Wholesale Banking Tech, was het tijd om een nieuwe wind te laten waaien door Tech organisatie. Wij hebben het programma ondersteund om medewerkers in positie te brengen hun eigen ideeën over het verbeteren van de organisatie vorm te geven en te implementeren.

Veranderprogramma

CO-ORGANISEREN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT
De huidige ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar een snellere en flexibelere manier van zeggenschap binnen de complexe organisatie. Samen met MZ services hebben we een co-organiseer programma opgezet waarbij ideeën van medewerkers ter verbetering van de organisatie, verder worden geholpen.

Onderzoek

TERUG NAAR DE BEDOELING VAN MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap (MZ) is aan vernieuwing toe. De formele processen en structuren passen niet meer bij deze tijd. In samenwerking met MZ Services en de Gemeente Utrecht zijn wij een onderzoek gestart dat terug gaat naar de bedoeling en vanuit de bedoeling MZ opnieuw vorm geeft.

Onderzoek werkklimaat

N.A.V. KLOKKENLUIDER ANGSTCULTUUR
Bij een afdeling van een overheidsorganisatie heeft een groep medewerkers aangegeven het gevoel te hebben dat er een angstcultuur heerst. In samenwerking met bureau Twee of meer hebben we het onderzoek gedaan en een aanzet gegeven voor de verandering.

Bewustwording & tools

PRIVACY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
De invoering van de AVG betekent niet alleen het leren van de nieuwe regelgeving maar ook het aanpassen van het gedrag van de hulpverlener. Mind the People heeft Spirit Jeugd & opvoedhulp en de Bascale ondersteund bij de ontwikkeling van de campagne.

Bewustwording

CYBERSECURITY BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
Tijdens de Cybersecurity campagne week van Alert Online hebben wij een online miniserie gemaakt waarin verschillende thema’s aanbod kwamen. We hebben daarvoor met verschillende wetenschappers samengewerkt op het gebied van wetgeving, privacy, filosofie, criminologie en technologie.

Bewustwording

VIDEO: HOE FRANK BEN JIJ?
De meesten willen vaak wel veranderen maar men weet niet altijd hoe dat moet. Deze video is de eerste video van een reeks uitzendingen voor het Social Intranet. “Veranderen”, gemaakt door Mind the People in samenwerking met Verveelkunst en FC film.

Tools

WERVINGSCAMPAGNE – GELUIDSPOSTERS
De OR van de gemeente Utrecht wilde graag voor de verkiezingen meer kandidaten en ook een ander type kandidaten. MTP heeft daarom wervingsposters gemaakt met een wat absurdistisch karakter.

Visitatie

VISITATIE MEDEZEGGENSCHAP
De COR heeft een visitatiecommissie Medezeggenschap(MZ) ingesteld om de effectiviteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de MZ onder de loep te nemen. Samen met de voorzitter van de COR Rabobank, Partner Wissemagroep en partner MZ services hebben wij als kritische vriend de huidige MZ onderzocht.

DE VERANDERAARS

Thomas Bouwman

Thomas Bouwman

Campagne ontwikkelaar, producent

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur, campagne ontwikkelaar

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie consultant, campagne ontwikkelaar

Robert van Oirschot

Robert van Oirschot

Management consultant bij Future Management

Charlotte van der laag

Charlotte van der laag

Customer experience en Innovatie consultant

Didi Verhagen

Didi Verhagen

Directeur at MZ Services

Harry Kotey

Harry Kotey

Creatief denker, verander consultant

Judith van der Hoorn

Judith van der Hoorn

Management consultant, coach

Onze creatievelingen

Mattijs Mollee

Mattijs Mollee

Video productie, regisseur

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper en partner bij Eiland

Sim Kaart

Sim Kaart

Ontwerper en partner bij Eiland

Afke Besseling

Afke Besseling

Programmamaker, kunstenaar