Selecteer een pagina

SOCIALE VEILIGHEID

Met sociale veiligheid bedoelen we de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen.

Door betrokkenen in de organisatie bewust te maken van het belang van je veilig voelen en ze door creatieve workshops te inspireren mee te denken en te doen, maken we de verandering begrijpelijk, uitvoerbaar en breed gedragen..


WAAROM DAN?

HET BELANG VAN SOCIALE VEILIGHEID

Op het gebied van veiligheid denken we al snel aan concrete veiligheidsmaateregelen: fysieke, digitale of beleidsmaatregelen. Maar juist het menselijk handelen speelt een belangrijke rol bij een veilige werkomgeving. Het creëren van een sociaal veilige omgeving is ongrijpbaarder en daardoor complexer.  Hierdoor blijft het thema vaak liggen waardoor een nog groter veiligheidsrisico ontstaat.

Mind the People richt zich op drie thema’s binnen sociale veiligheid:

Gevaarlijke situaties door menselijk handelen

Om wendbaar te blijven in deze snel veranderende wereld, is het belangrijk dat teams sneller autonoom beslissingen maken. Een besluit gaat niet zonder risico’s. Om deze risico’s goed in te kunnen schatten, wil je een werkomgeving creëren waar medewerkers zich veilig voelen om zich over kwetsbaarheden uit te spreken, waar de groene lichtjes op het dashboard ook écht aangeven dat alles in orde is en waar het logisch is dat er zorgvuldig met data om wordt gegaan.

Grensoverschrijdend gedrag

In de moderne organisatie is samenwerken steeds belangrijker. In de dialoog wordt het werk gedaan. Dat betekent dat we steeds vaker te maken hebben met verschillende gedragingen en verschillende normen en waarden. Hierdoor kan gedoe ontstaan en in sommige gevallen kan men zelfs grensoverschrijdend gedrag ervaren, of het gevoel van angst. Wat het ook is, we willen allemaal op een zo prettige mogelijke manier het gezamenlijke doel realiseren, zonder onvrede of angst.

Ondermijning

Het gevaar van criminaliteit blijft altijd aanwezig zowel in de fysieke wereld als de digitale wereld. In beide gevallen is de mens de zwakste schakel. Zo kan de schoonmaker bijvoorbeeld een target zijn voor een toegangspas of kan de behulpzame telefonist toegang geven tot persoonlijke gegevens. Daarom is het belangrijk om in alle verschillende rollen, ethisch en binnen de gestelde grenzen te blijven handelen.


WAT DAN?

FOCUS GEBIEDEN

Om sociale veiligheid te creëren, richten wij ons op drie focus gebieden:

Psychologische veiligheid

voelt iedereen zich veilig om zich te spreken over kwetsbaarheden? Is er voldoende vertrouwen in elkaar?

Veilig samenwerken

Zijn de teams dusdanig sterk team dat zij, effectieve en risico beheersbare beslissingen kunnen nemen, ook als we onder druk staan?

Sensitief leiderschap

Versterkt de leiderschapsstijl het creëren van een sociaal veilige cultuur? En draagt deze bij aan integer handelen?


HOE DAN?

HOE WE DAT DOEN

 

Om de verandering in te zetten bieden we:

  •  Inspiratie: langs bijzondere verhalen geven we inzicht in het belang van sociale veiligheid
  • Begeleiding/ coaching: onze adviseurs ondersteunen bij het creëren van
  • Bewustwording: met creatieve middelen maken we betrokkenen bewust van de situatie en het gewenste gedrag


MET WIE DAN?

Inspiratie

Langs bijzondere verhalen laten onze storytellers je beleven wat het betekent om je veilig te voelen en waarom dit zo belangrijk is.

Marcel van de Ven

Marcel van de Ven

Spreker, coach, TV programma Hunted; Thema: psychologische veiligheid.

Lauren Verster

Lauren Verster

TV journalist, spreker, dagvoorzitter; Thema: geweldloze communicatie

Jeroen de Rijke

Jeroen de Rijke

Spreker, coach, TV programma Hunted; Thema: veilig samenwerken

Sander Schaepman

Sander Schaepman

Spreker, coach, consultant, TV programma Hunted; Thema: sensitief leiderschap

Begeleiding/ coaching

Onze adviseurs ondersteunen bij de ontwikkeling van een sociaal veilige werkomgeving. 

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie adviseur, veranderadviseur; Ondersteunt bij het creëren van een sociaal veilige cultuur.

Judith van der Hoorn

Judith van der Hoorn

Management adviseur, coach; Ondersteunt bij het creëren van passend leiderschap.

Jeroen de Rijke

Jeroen de Rijke

Spreker, coach 'veilig samenwerken', TV programma Hunted; Coacht teams bij creëren van een veilige samenwerking.

Kim Rooijackers

Kim Rooijackers

Psycholoog, trainer werken zonder gedoe; Ondersteunt medewerkers bij het creëren van een sociaal veilige werkplek.

Bewustwording

Omdat veranderen pas leuk wordt als je weet ‘waarom’, ondersteunen onze creatieve adviseurs bij het realiseren van bewustwording.

Thomas Bouwman

Thomas Bouwman

Campagne ontwikkelaar; projectmanager

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur

Mattijs Mollee

Mattijs Mollee

Video productie, regisseur

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper, campagne ontwikkelaar