Selecteer een pagina
— Ilja van den Berg
5 rollen die de medezeggenschap efficiënter maken

Druk druk druk, en dan ook nog eens een paar uur per week de rol als OR-lid er bij. Juist als je tijd zo schaars is, wil je zo efficiënt mogelijk werken… maar dat is niet altijd het geval. Met deze 5 rollen kan iedereen meer gefocust werken waardoor de kwaliteit omhoog gaat en het gevoel van eigenaarschap toeneemt.

Lees de volledige publicatie hier.

 

De strategische gesprekspartner

De strategische gespreks-partner is op de hoogte van de ontwikkelingen en heeft een eigen visie om zodoende vroegtijdig met de zeggenschap in dialoog te gaan. Zij/hij houdt zich bezig met strategische beleidszaken. De strategische gesprekspartner staat in contact met de buitenwereld en scant de omgeving op nieuwe ontwikkelingen en creëert vergezichten zodat zij-/hijzelf en ook betrokken medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor management en bestuur.

 

De kritische vriend

De kritische vriend weegt kritisch alle belangen af en spiegelt dit naar de zeggenschap. Daarbij grijpt zij/hij in wanneer afspraken niet gehouden worden en neemt de arbeidsvoorwaardelijke zaken voor haar/zijn rekening. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen altijd met de beste bedoelingen handelt, kan het soms ook misgaan in de organisatie. De kritische vriend is het vangnet voor de medewerkers en dient als tegengeluid als dat nodig is..


De regisseur

De regisseur heeft een overkoepelende organisatie brede blik waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zowel elke professional (diversiteit) als elk organisatieonderdeel. Dat doet zij/hij door onder andere participatie te faciliteren maar ook door kennis te delen en samenwerken te stimuleren. MZ biedt tevens de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Dit kan zijn, trainingen om te participeren, bestaande modellen of processen, checklijsten, secretariële ondersteuning en beschikbaarheid van communicatiemiddelen.

De voorlichter

De belangrijkste taak van de voorlichter is het in contact staan met de achterban zowel richting de leidinggevende als richting de professional. Professionals kunnen bij de voorlichter ideeën indienen voor de organisatie, melding doen van zaken waar zij het niet mee eens zijn of onderwerpen aandragen die zij graag geagendeerd zouden willen zien. Daarnaast informeert de medezeggenschap de achterban over onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Soms reiken zij handvatten aan medewerkers om hiermee om te gaan. Ook monitoren zijn de beloftes die door de organisatie zijn gedaan en halen zij feedback op uit de organisaties

De opgavetrekker (product owner)

De opgavetrekker is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij/ hij maakt de uiteindelijke beslissing m.b.t. de opgave die er ligt. Deze rol kan in sommige gevallen bij een OR-lid liggen en in soms bij zeggenschap of een gedelegeerde van de zeggenschap.