Selecteer een pagina

Succesvol door diversiteit

 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat organisaties met een diverse medewerkerspopulatie succesvoller zijn.

Door de dialoog binnen de organisatie te stimuleren, maken we betrokkenen bewust van het nut van diversiteit en maken we inzichtelijk waar mogelijk nog obstakels zijn. Middels inspiratiesessies en geven we richting aan de oplossing


WAAROM VERANDEREN?

DIVERSITEIT, BELANGRIJK EN COMPLEX

 

Verschillende invalshoeken, meningen, werkwijzen stimuleren innovatie, versnellen groei en leiden tot robuustere beslissingen. Uit een onderzoek van Harvard blijkt zelfs dat diversiteit bijdraagt aan een beter financieel resultaat.

Ondanks de overduidelijke toegevoegde waarde blijft diversiteit een lastig thema om het met elkaar over te hebben. De mensen uit de meerderheid hebben altijd gehandeld zoals van hen verwacht werd en met de goede bedoeling en de mensen uit de minderheid willen niet hun plek verdienen vanwege een ‘quota’.

Diversiteit gaat daarom niet alleen om het creëren van een diverse arbeidspopulatie maar ook om het leren elkaar te begrijpen.


HOE DAN?

ONZE FOCUS

Samen met ons netwerk hebben wij een visie ontwikkeld op gender diversiteit. Wij benadrukken hier dat wanneer we feminiene eigenschappen beter gaan waarderen, er een betere balans ontstaat tussen masculiene en feminiene eigenschappen waardoor er vanzelf ruimte ontstaat voor vrouwelijk talent. 

Lees hier onze visie

Om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene eigenschappen,
richten wij ons op drie focusgebieden:

Instroom

Is onze organisatie masculien georiënteerd en daardoor minder aantrekkelijk voor feminiene talenten? Zijn de functieprofielen opgesteld vanuit een masculien perspectief?

Behoud

Het behoud van medewerkers: Hoe zorgen we ervoor dat de verschillende doelgroepen zich prettig voelen, zodat ze graag blijven? Waar lopen minderheden tegen aan? Welke (informele) cultuurwaarden werken diversiteit tegen?

Doorstroom

De doorstroom van medewerkers: Hoe zorgen we ervoor dat de verschillende doelgroepen naar leiderschapsposities kunnen doorgroeien? Welke (informele) beoordelingsmechanismes werken de doorstroom tegen?


HOE DAN?

HOE WE DAT DOEN

Wij stimuleren organisaties om zoveel mogelijk zelf de verandering in te zetten. Wij helpen professionals bij de eerste stappen:

  • Inzicht – onze adviseurs ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de problematiek en waar het beter kan
  • Inspiratie – langs bijzondere verhalen geven we inzicht in het belang van diversiteit, samen werken we aan de plannen voor de verbetering, middels creatieve workshops en inspiratiesessies 
  • Bewustwording – omdat veranderen past interessant wordt als je weet waarom, creëren wij samen met de medewerkers een bewustwordingscampagne. 


MET WIE DAN?

NETWERK

Ons netwerk van veranderaars, een veelzijdige club mensen die naast vakkundig ook allemaal creatief zijn. Ieder heeft zijn eigen specialismen en perspectieven die bijdragen aan het veranderproces. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de behoefte zich continu te blijven ontwikkelen en het allerbelangrijkste: ze doen dit werk omdat ze het leuk vinden.

Inspiratie

Lauren Verster

Lauren Verster

TV journalist, spreker, dagvoorzitter; Thema: omgaan met vreemde vogels

Ilja van den Berg

Ilja van den Berg

Sociale innovatie adviseur, Thema: een betere balans tussen masculien & feminien

Inzicht

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur, adviseur diversiteit

Charlotte van der laag

Charlotte van der laag

Senior adviseur (digitale) transformatie en adviseur diversiteit

Bewustwording

Thomas Bouwman

Thomas Bouwman

Campagne ontwikkelaar, projectmanager

Janine van Oosten

Janine van Oosten

Strategisch communicatie adviseur, adviseur diversiteit

Mattijs Mollee

Mattijs Mollee

Video productie, regisseur

Mels Broekman

Mels Broekman

Ontwerper, campagne ontwikkelaar