Selecteer een pagina

Sociale veiligheid

 

Wanneer we ons veilig voelen, leveren we gezamenlijk betere prestaties. Mind the People ondersteunt bij het verbeteren van de sociale veiligheid op de werkvloer. 

Dit doen wij door: inzichtelijk te maken waar het beter kan, middels inspiratiebijeenkomsten of dialoogsessies  richting te geven aan de oplossing en samen met de medewerkers vorm te geven aan de bewustwording.

Hierdoor maken we de verandering begrijpelijk, uitvoerbaar en breed gedragen zodat de medewerkers vervolgens zelf aan de verandering kunnen werken

Marcel van de Ven, voormalig undercover agent, bekend van TV programma Hunted inspireert langs spannende verhalen over het thema psychologische veiligheid.


WAAROM DAN?

HET BELANG VAN SOCIALE VEILIGHEID

 

Het creëren van een sociaal veilige omgeving is ongrijpbaar en daardoor soms lastig om zelf op te pakken.  Hierdoor blijft het thema vaak liggen waardoor een nog groter veiligheidsrisico ontstaat.

Veilig voelen
Juist in deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat er een sociaal veilige werkomgeving is. Van teams wordt verwacht dat ze snel autonome beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat
medewerkers zich veilig voelen om om een andere mening te geven of zich over kwetsbaarheden uit te spreken. Hierdoor kunnen teams sneller hun prestaties optimaliseren en zijn zij in staat goed gecalculeerde risico’s te nemen. 

Veilig samenwerken
Op het gebied van veiligheid denken we al snel aan concrete veiligheidsmaatregelen: fysieke, digitale of beleidsmaatregelen. Maar juist het menselijk handelen speelt een belangrijke rol bij een veilige werkomgeving. Zo kan bijvoorbeeld een heldere evaluatie de teamprestatie verbeteren en het eerlijk durven toegeven van fouten problemen voorkomen.

Veilig leiden
Een wereld waar we steeds meer afhankelijk zijn van het inschattingsvermogen van mensen hebben we leiders die inspireren en de randvoorwaarden creëren om zo veilig en integer mogelijk te kunnen handelen.


WAT DAN?

FOCUSGEBIEDEN

Wij creëren inzicht door te onderzoeken,
we inspireren in de oplossingsrichting en
we maken bewust van het gewenste gedrag
langs de drie focusgebieden:

Veilig voelen

Voelt iedereen zich veilig om zich te spreken over kwetsbaarheden? Is er voldoende vertrouwen in elkaar? Is er ruimte om open feedback te geven?

 

Veilig samenwerken

Weet iedereen de juiste belangen af te wegen om zodoende een integere beslissing te maken? Durft iedereen fouten toe te geven? Hoe presteren wij onder druk?

Veilig leiden

Versterkt de leiderschapsstijl het creëren van een sociaal veilige cultuur? En draagt deze bij aan integer handelen?


HOE DAN?

HOE WE DAT DOEN

Wij stimuleren organisaties om zoveel mogelijk zelf de verandering in te zetten. Wij helpen professionals bij de eerste stappen:

 • Inzicht – onze adviseurs ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de problematiek en waar het beter kan
 • Inspiratie – Langs bijzondere verhalen laten onze storytellers je beleven wat het betekent om je veilig te voelen en waarom dit zo belangrijk is
 • Bewustwording – omdat veranderen past interessant wordt als je weet waarom, creëren wij samen met de medewerkers een bewustwordingscampagne. 


  MET WIE DAN?

  NETWERK

  Ons netwerk van veranderaars, een veelzijdige club mensen die naast vakkundig ook allemaal creatief zijn. Ieder heeft zijn eigen specialismen en perspectieven die bijdragen aan het veranderproces. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de behoefte zich continu te blijven ontwikkelen en het allerbelangrijkste: ze doen dit werk omdat ze het leuk vinden.

  Inspiratie

  Langs bijzondere verhalen laten onze storytellers je beleven wat het betekent om je veilig te voelen
  en waarom dit zo belangrijk is.

  Marcel van de Ven

  Marcel van de Ven

  Spreker, coach, TV programma Hunted; Thema: psychologische veiligheid.

  Lauren Verster

  Lauren Verster

  TV journalist, spreker, dagvoorzitter; Thema: geweldloze communicatie

  Jeroen de Rijke

  Jeroen de Rijke

  Spreker, coach, TV programma Hunted; Thema: veilig samenwerken

  Sander Schaepman

  Sander Schaepman

  Spreker, consultant, TV programma Hunted; Thema: leiderschap & integriteit

  Begeleiding/ coaching

  Onze adviseurs ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de problematiek en waar het beter kan.

  Ilja van den Berg

  Ilja van den Berg

  Sociale innovatie adviseur, veranderadviseur; Ondersteunt bij het creëren van een sociaal veilige cultuur.

  Judith van der Hoorn

  Judith van der Hoorn

  Management adviseur, coach; Ondersteunt bij het creëren van passend leiderschap.

  Jeroen de Rijke

  Jeroen de Rijke

  Spreker, coach 'veilig samenwerken', TV programma Hunted; Coacht teams bij creëren van een veilige samenwerking.

  Kim Rooijackers

  Kim Rooijackers

  Psycholoog, trainer werken zonder gedoe; Ondersteunt medewerkers bij het creëren van een sociaal veilige werkplek.

  Bewustwording

  Omdat veranderen pas interessant wordt als je weet ‘waarom’,
  ondersteunen onze creatieve adviseurs bij het realiseren van bewustwording.

  Thomas Bouwman

  Thomas Bouwman

  Campagne ontwikkelaar; projectmanager

  Janine van Oosten

  Janine van Oosten

  Strategisch communicatie adviseur

  Mattijs Mollee

  Mattijs Mollee

  Video productie, regisseur

  Mels Broekman

  Mels Broekman

  Ontwerper, campagne ontwikkelaar