Selecteer een pagina

Ontwikkeling medezeggenschap

 

In een wendbare organisatie moeten medewerkers zelf snel beslissingen kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat zij zelf invloed kunnen uitoefen op het werk dat zij doen en de manier waarop zij hun werk doen. Daar past een flexibel georganiseerde medezeggenschap bij.

Lees het volledige onderzoek terug naar de bedoeling van medezeggenschap >


WAAROM VERANDEREN?

HUIDIGE DILEMMA’S

 

De huidige structuur van de medezeggenschap is gebaseerd op de wetgeving die stamt uit de jaren ‘70. In de daarop volgende periode zijn er wetswijzigingen geweest maar geen grote fundamentele veranderingen. Organisaties daarentegen zijn continu aan het veranderen ook in hun fundamenten. De huidige regelgeving en structuur van medezeggenschap past daardoor niet meer bij de moderne organisatie waardoor er nieuwe dilemma’s ontstaan.

 

 • De achterban voelt zich vaak niet vertegenwoordigd;
 • De diversiteit aan belangen maakt het moeilijk een goed afgewogen besluit te nemen;
 • Snelheid is gewenst terwijl de toegenomen complexiteit om gedegenheid vraagt;
 • Organisch ontwikkelen maakt het moeilijk om grip te houden op de verandering;
 • Veranderplannen blijken op papier beter dan in de praktijk.


WAT DAN?

Meer over de bedoeling van medezeggenschap in ons onderzoek >

Organiseren vanuit
de bedoeling

We laten de huidige systeemwereld los en organiseren medezeggenschap dichtbij de leefwereld van de professionals. We sluiten daarbij aan op de realiteit van wendbare organisaties waar de klant of burger centraal staat en waarbij het werk rondom het product of de opgave georganiseerd wordt.

We zetten de opgave die op het bordje van de medezeggenschap ligt centraal en organiseren vervolgens daaromheen. In het nieuwe model worden de opgaven in eerste instantie direct met de betrokken medewerkers opgepakt (participatie) tenzij dit de opgave niet ten goede komt, zoals bij kleine herhalende opgaven, juridisch specifieke zaken of wanneer er ingegrepen moet worden als het misgaat.


HOE DAN?

HOE WE DAT DOEN

Wij stimuleren organisaties om zoveel mogelijk zelf de verandering in te zetten. Wij helpen professionals bij de eerste stappen:

 • Inzicht – middels een visitatie maken wij inzichtelijk hoe de medezeggenschap er nu voor staat en waar het beter kan
 • Inspiratie – samen werken we aan de plannen voor de verbetering, middels creatieve workshops en inspiratiesessies 
 • Bewustwording – omdat veranderen past interessant wordt als je weet waarom, creëren wij met de medewerkers een bewustwordingscampagne. 


  MET WIE DAN?

  NETWERK

  Ons netwerk van veranderaars, een veelzijdige club mensen die naast vakkundig ook allemaal creatief zijn. Ieder heeft zijn eigen specialismen en perspectieven die bijdragen aan het veranderproces. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de behoefte zich continu te blijven ontwikkelen en het allerbelangrijkste: ze doen dit werk omdat ze het leuk vinden.

  Inspiratie

  Ilja van den Berg

  Ilja van den Berg

  Sociale innovatie adviseur, veranderadviseur; Onderzoeker terug naar de bedoeling Mz

  Didi Verhagen

  Didi Verhagen

  Adviseur Medezeggenschap, Directeur MZ Services

  Inzicht

  Ilja van den Berg

  Ilja van den Berg

  Sociale innovatie adviseur, veranderadviseur; Ondersteunt bij de transitie

  Judith van der Hoorn

  Judith van der Hoorn

  Management adviseur, coach; Ondersteunt bij de dialoog met bestuurder

  Didi Verhagen

  Didi Verhagen

  Adviseur Medezeggenschap, Directeur MZ Services

  Kim Rooijackers

  Kim Rooijackers

  Psycholoog, trainer werken zonder gedoe; Ondersteunt bij conflict situaties

  Bewustwording

  Thomas Bouwman

  Thomas Bouwman

  Campagne ontwikkelaar; projectmanager

  Janine van Oosten

  Janine van Oosten

  Strategisch communicatie adviseur

  Mattijs Mollee

  Mattijs Mollee

  Video productie, regisseur

  Mels Broekman

  Mels Broekman

  Ontwerper, campagne ontwikkelaar