Selecteer een pagina

Onze aanpak

Men zegt vaak: de mens houdt niet van verandering. Wij stellen het anders: de mens houdt er niet van veranderd te worden. Als mensen bewust en overtuigd zijn van het doel van de verandering, en er invloed op hebben, dan wordt veranderen interessant.

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door bewustwording en handelingsperspectief meer betrokken raken bij de organisatie, flexibeler meebewegen en meer lol hebben in hun werk.

Het is essentieel daarbij de de historie en cultuur van een organisatie mee te laten wegen.

Waar vaak wordt gedacht dat het implementeren van nieuwe hippe werkprocessen de heilige graal zijn, zijn wij ervan overtuigd dat het onderzoeken van de context lijdt tot betere oplossingen binnen de geldende beperkingen.

PROCES

Onderzoek

Verken de behoefte en de
context.

Strategisch denken

Definieer een oplossingsrichting
die past bij de organisatie.

Creativiteit

Maak de organisatie bewust van het de nodige verandering en enthousiast om ermee aan de slag te gaan.

Ook toe aan veranderen?

Yes! Laten we praten